Polityka prywatności Galerii Internetowej Artiz

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z dokonywaniem Zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest Izabela Woźniacka, NIP 727-249-56-40

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (Formularz rejestracji, Formularz zamówienia)
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta.

7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zamówienia.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacje dotyczące plików „cookies”

Pliki „cookies”niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
W naszym Sklepie pliki cookies używane są w celu uwierzytelnienia i weryfikacji zalogowanego użytkownika, tworzenia statystyk, zapamiętaniu preferowanych ustawień wyglądu strony.

Można wyłączyć zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej, należy postępować zgodnie z instrukcjami poszczególnych przeglądarek: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Wyłączenie plików cookies spowoduje zablokowanie niektórych treści, w szczególności tych wymagających logowania.